Tara Monitor (0)us (0)
fr (0)
jp (0)
es (0)
kr (0)
ru (0)
nl (0)
gb (0)
무료
다운로드

Tara Monitor

us fr jp es ru nl gb

By Voravit Vanithbuncha

1.เป็นแอพสำหรับแจ้งเตือนลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเข้ารับบริการ
ตรวจเช็ครถหรือซ่อมแซมรถได้ตรงตามระยะบำรุงรักษา
เพื่อการชับขี่ที่ปลอดภัย

2. หากลูกค้ามีความสนใจในการซื้อรถกับบริษัทธารา อยากทดลองขับรถ
สามารถที่จะถ่ายรูปรุ่นรถ และ share location ที่อยู่ของท่านเพื่อให้พนักงาน
ติดต่อท่านได้ เพื่อนำรถไปให้ท่านทดลองขับขี่

3. เป็นแอพสำหรับแจ้งเตือนให้แก่ไฟแนนซ์และประกันภัย
ในการตรวจสอบข้อมูลสินเชื่อของลูกค้า เพื่อให้สะดวกต่อการอนุมัติสินเชื่อลูกค้า

릴리스 노트

2018-02-13 | Version : 1.0 | 크기 : 20.2 MB


스크린샷 iPhone / iPod :

스크린샷 iPhone / iPod 스크린샷 iPhone / iPod 스크린샷 iPhone / iPod 스크린샷 iPhone / iPod 스크린샷 iPhone / iPod

스크린샷 iPad :

스크린샷 iPad 스크린샷 iPad 스크린샷 iPad 스크린샷 iPad 스크린샷 iPad

범주

비즈니스 , 금융


지원 되는 장치 : iPad 2 Wifi , iPad 2 3G , iPhone 4S , iPad 3rd Gen , iPad 3rd Gen 4G , iPhone 5 , iPod Touch 5th Gen , iPad 4th Gen , iPad 4th Gen 4G , iPad Mini , iPad Mini 4G , iPhone 5C , iPhone 5S , iPad Air , iPad Air Cel , iPad Mini Retina , iPad Mini Retina Cel , iPhone6 , iPhone6 Plus , iPad Air 2 , iPad Air 2 Cel , iPad Mini 3 , iPad Mini 3 Cel , iPod Touch 6th Gen , iPhone 6s , iPhone 6s Plus , iPad Mini 4 , iPad Mini 4 Cel , iPad Pro , iPad Pro Cel , iPad Pro 97 , iPad Pro 97 Cel , iPhone SE , iPhone 7 , iPhone 7 Plus , iPad 6.11 , iPad 6.12 , iPad 7.1 , iPad 7.2 , iPad 7.3 , iPad 7.4 , , ,


발견하는

TriPeaks Solitaire Classic
TriPeaks Solitaire Classic

가격 : 무료

Words MishMash
Words MishMash

가격 : 무료

버거에 - Big Fernand Edition
버거에 - Big Fernand Edition

가격 : 무료

Bowling Western
Bowling Western

가격 : 무료아이폰과 iPad 응용 프로그램

아이폰과 iPad 게임

Mac OS X 응용 프로그램

Mac OS X 게임

    위로 가기

       Follow @FormidApps